01 marca 2022 881Giżycko, jez. Niegocin

Czarter 2022, NIKHEN AQUASUN 34 AFTCAB

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Giżycko, jez. Niegocin

Kaucja
3000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 16:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Patent żeglarza jachtowego + Dowód osobisty

Zwierzęta domowe ?
Nie. Zwierzęta są niedozwolone.

Nikhen Aquasun 34 AftCab o nowoczesna i nowa konstrukcja, która swoją premierę miała w 2020 roku. Posiada 3 zamykane kabiny sypialne dla 6 osób. Przestronna kabina tylna posiada wysokość ~1,85 m. na jachcie znajdują się dwie kabiny sanitarne  i WC (jedna z prysznicem). Dużą innowacją jest własna, biologiczna, mini oczyszczalnia ścieków "Enteron", która eliminuje odpompowywanie czarnej wody. Jacht posiada otwierany dach, co zapewnia wspaniałą cyrkulację powietrza podczas gorących dni. Przestronność jachtu można zauważyć również na zewnątrz (dużo miejsc do opalania, trap do zejścia do wody i kąpieli). Jacht posiada silnik o mocy 50km, strumieniowy ster dziobowy i rufowy (x2) i do prowadzenia nie wymaga uprawnień. Jacht posiada wszelkie niezbędne wyposażenie i jest idealnym rozwiązaniem do motorowodnego odkrywania Mazur.

Rok produkcji
2020
Zwierzęta
Nie
Liczba osób
6
Zamykane sypialnie
3
Długość całkowita [m]
10,20
Szerokość całkowita [m]
3,20
Wysokość w kabinie [m]
1,90
Typ silnika
diesel
Moc silnika [KM]
50
Umiejscowienie silnika
stacjonarny
Zbiornik paliwa [l]
150
Zbiornik wody [l]
220

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
ster strumieniowy x2ster strumieniowy x2
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
trap rufowytrap rufowy
platforma do kąpieliplatforma do kąpieli
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
antena tvantena tv
elektryczna winda kotwicyelektryczna winda kotwicy

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12V/230Velektryczna na 12V/230V
stolik w kokpiciestolik w kokpicie
czajnik elektrycznyczajnik elektryczny

Nawigacja

GPSGPS
echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)na olej napędowy (webasto)

Audio / Video

TVTV
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
bateria słonecznabateria słoneczna
prostownikprostownik
Prąd Prąd 22 złWoda Woda Prysznic Prysznic WC WC Pralka / suszarka Pralka / suszarka 15 złZmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny 5 złParking Parking 40 złŁadowanie akuml. Ładowanie akuml. 25 złSlip Slip 50 złDźwig Dźwig 350 złKemping Kemping Plaża Plaża 100 mPlac zabaw Plac zabaw Internet Internet Psy i koty Psy i koty Czartery Czartery Bar Bar Paliwo Paliwo 100 mBasen Basen 500 mOdbiór ścieków Odbiór ścieków 10-60 zł

UMOWA CZARTERU ŁODZI MIESZKALNEJ

Zawarta w dniu 02.07.2022 pomiędzy XXXXXXXXXXXXXXXXX, zwaną poniżej „Wynajmującym“, a pełnoletnim Najemcą ............, ............, ............, PESEL lub nr paszportu/dowodu osobistego ___________________________________, prawo jazdy na łodzie sportowe nr (jeżeli posiadane) ___________________________________, zwanym poniżej „Klientem“, została zawarta następująca umowa:

1.

Przedmiotem umowy jest czarter bezzałogowej łodzi mieszkalnej jacht, NIKHEN AQUASUN 34 AFTCAB, od ............ (przejęcie łodzi przez Klienta) do ............ (zwrócenie łodzi Wynajmującemu). Jacht motorowy może być wykorzystywany tylko na cele rekreacyjne.

2.

Łączna cena czarteru wraz z czyszczeniem końcowym wynosi ............ (słownie ............).

3.

Warunki płatności:

  • opłata za rezerwację w wysokości ~30% ............ (słownie ............) jest płatna w formie przedpłaty w systemie rezerwacji Online na konto Wynajmującego
  • pozostałą kwotę, tzn. ~70% ............ (słownie ............) należy uiścić na miejscu w GOTÓWCE przed odbiorem łodzi.
  • przed odbiorem łodzi należy wpłacić na miejscu w GOTÓWCE kaucję w wysokości 3 000.00 zł (słownie trzy tysiące zł).

Jeżeli powstałe w trakcie okresu czarterowego z winy klienta szkody nie są objęte świadczeniami ubezpieczeniowymi, to odpowiednie uszkodzenia i straty w przedmiotach wyposażenia mogą zostać potrącone z kaucji. Przedmiotami wyposażenia są prawie wszystkie wolnostojące, tzn. nie przymocowane na stałe znajdujące się na łodzi przedmioty jak np. liny, odbijacze, koła ratunkowe, kotwica, przybory kuchenne bądź odłączane urządzenia elektroniczne. W przypadku objętym ubezpieczeniem Wynajmujący zatrzymuje kaucję w pełnej wysokości, jako że posłuży ona do pokrycia udziału własnego, nakładów Wynajmującego oraz podwyżki przyszłych opłat ubezpieczeniowych. Dalsze uzgodnienia odnośnie kaucji zawarte są m.in. też w punktach 7 i 8.

4.

Portem macierzystym i miejscem odbioru oraz zwrotu łodzi mieszkalnej jest XXXXXXXXXXXX. Obszarem użytkowania łodzi jest Pojezierze Mazurskie. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności w przypadku, gdyby podczas okresu czarterowego wynikło bądź okazało się, że poszczególne trasy wodne z powodu działań administracyjnych, warunków pogodowych, sytuacji politycznej lub siły wyższej nie są przejezdne. (Częściowy) zwrot opłaty czarterowej w takich przypadkach jest wykluczony.

5.

Łódź zostanie przekazana z funkcjonującym i gotowym do jazdy silnikiem. Przy odbiorze łodzi przez Klienta można sporządzić protokół odbioru. Odbioru łodzi Klient może dokonać pierwszego dnia okresu czarterowego od godz. ............. Zwrotu łodzi Wynajmującemu należy dokonać w ostatnim dniu okresu czarterowego do godz. ............. Wszelkie opłaty i koszty związane z postojem i bieżącą eksploatacją jachtu w okresie czarteru ponosi Klient.

6.

W celach skontaktowania się z Wynajmującym Klient otrzyma najpóźniej w chwili przejęcia łodzi od Wynajmującego przynajmniej jeden odpowiedni numer (alarmowy) do kontaktowania się z Wynajmującym w każdej sprawie, a zwłaszcza do natychmiastowego informowania o problemach i zastrzeżeniach.

7.

Klient przejmuje łódź mieszkalną na własne ryzyko i oświadcza, że będzie z niej korzystał zgodnie z jej przeznaczeniem i z zasadami nautyki, poza tym jest on odpowiedzialny za wszystkie inne osoby znajdujące się na łodzi. Klient nie ma prawa, bez zgody Armatora, zabierania na pokład jachtu zwierząt. Żegluga na jachcie może się odbywać w porze dziennej przy sile wiatru do 5 stopni wg skali Beauforta, co oznacza zakaz wyjścia z portu podczas silniejszego wiatru lub w miarę możliwości bezpieczne przerwanie żeglugi. Klient nie ma prawa podnajmowania jachtu innym osobom, bez pisemnej zgody Armatora, pod karą równą podwójnej opłacie czarterowej. Klient zwróci łódź mieszkalną Wynajmującemu w ostatni dzień czarteru bez żadnych uszkodzeń i bez strat w przedmiotach wyposażenia. Jeżeli nie spełni tego warunku, zastosowanie znajdują uzgodnienia dot. kaucji z punktu 3. Jeżeli łódź mieszkalna nie zostanie zwrócona w uzgodnionym miejscu, to klient ponosi koszty powstałe za sprowadzenie łodzi z powrotem do portu macierzystego oraz ewentualnie powstałe przez to koszty za opóźnione przekazanie łodzi mieszkalnej klientowi, który jako kolejny wynajął łódź. Jeżeli łódź mieszkalna zostanie uszkodzona z premedytacją lub na skutek rażącego niedbalstwa ze strony klienta, to wtedy nie obejmuje tego ubezpieczenie, tylko klient musi ponieść pełne koszty przywrócenia łodzi do stanu z chwili odbioru oraz wszelkie wymagane koszty dodatkowe (np. wyciąganie z wody) i ewentualnie powstałe koszty za opóźnione przekazanie łodzi mieszkalnej klientowi, który jako kolejny wynajął łódź; w najgorszym razie w takim przypadku Klient musi również ponieść koszty udostępnienia kolejnemu klientowi łodzi zastępczej.

8.

Klientowi nie wolno dokonywać zmian w wyposażeniu i budowie łodzi mieszkalnej. W przypadku wypadku lub uszkodzenia wyposażenia należy natychmiast, tzn. od razu po zdarzeniu, zgłosić to Wynajmującemu, aby można było sporządzić protokół w celu zapewnienia wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego oraz ustalenia wysokości szkody bądź stwierdzenia, w jaki sposób i czy w ogóle szkodę można usunąć. Koszty mniejszych napraw, spowodowane nieprawidłowym sposobem użytkowania łodzi, czy też strat w przedmiotach wyposażenia zgodnie z informacjami z punktu 3 ponosi najemca w maksymalnym wymiarze do wysokości kaucji, ponieważ w owych przypadkach Wynajmujący nie jest zobowiązany do uregulowania tego poprzez ubezpieczenie.

9.

Jeżeli Klient chce skrócić okres czarterowy, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zmniejszenia łącznej ceny czarteru zgodnie z punktem 2.

10.

Łódź mieszkalna przekazana zostanie w stanie pełnej gotowości do rejsu. Łódź mieszkalną należy zwrócić Wynajmującemu w ostatni dzień okresu czarterowego w uprzątniętym stanie. Końcowe czyszczenie zostało już ujęte w opłacie czarterowej z punktu 2. Umowna opłata za zwrot łodzi mieszkalnej z nieopróżnionym zbiornikiem na fekalia (toaletą) wynosi 200,00 PLN.

11.

Jeżeli Klient wypowie umowę w terminie do 30 dni przed uzgodnionym w umowie końcem okresu czarterowego, to Wynajmujący zatrzymuje opłatę za rezerwację (zgodnie z punktem 3). Jeżeli Klient wypowie umowę w terminie do 60 dni przed uzgodnionym w umowie końcem okresu czarterowego, to Wynajmujący w zamian za zatrzymanie opłaty za rezerwację może zaoferować Klientowi możliwość zaliczenia opłaty za rezerwację na poczet innego czarteru w późniejszym terminie, lecz najpóźniej za okres czarterowy w kolejnym roku, przy tym to przełożenie terminu ma zdecydowanie charakter jednorazowy. W przypadku wymówienia w okresie krótszym niż 30 dni przed upływem okresu czarterowego Wynajmujący upoważniony jest do pobrania od Klienta opłaty anulacyjnej w łącznej kwocie 100% wymienionej w punkcie 2 opłaty czarterowej.

Wynajmujący zobowiązuje się wobec Klienta, w przypadku spowodowanego przez Wynajmującego złamania postanowień umowy, zwrócić Klientowi w całości wszelkie uiszczone już Wynajmującemu opłaty lub w przypadku krótkotrwałej awarii łodzi zastosować postanowienia z punktu 12.

Wszystkie zmiany w umowie, w tym też wszelkie wypowiedzenia lub zmiany terminów wymagają uzgodnienia w formie pisemnej. Celem zabezpieczenia się od ewentualnych opłat anulacyjnych Wynajmujący zaleca Klientowi zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

W przypadku siły wyższej, na którą nie ma wpływu firma czarterowa, Klient nie ponosi winy a zatem konieczne jest anulowanie czarteru łodzi, szczególnie w przypadku globalnych kryzysów, takich jak „Kryzys korony” lub np. w przypadku klęsk żywiołowych klient akceptuje płatności już dokonane a przedpłata zostanie zaliczona jako kupon do wykorzystania przy nowej rezerwacji (anulowanej łodzi lub innej łodzi z floty firmy czarterowej) w tym samym lub kolejnym roku, chyba że jest to już oczywiste w momencie anulowania lub udowodni, że Siła wyższa trwa w następnym roku i nowa rezerwacja nie jest możliwa.

12.

Jeżeli z różnych powodów, powstałych poprzez szkody na łodzi mieszkalnej zaistniałe na krótko przed nastaniem okresu czarterowego (uszkodzenie silnika, zniszczenie etc.), Wynajmujący nie może przekazać łodzi mieszkalnej Klientowi, to Wynajmujący może udostępnić Klientowi inną łódź przynajmniej o tym samym lub nawet wyższym standardzie. Jeżeli Wynajmujący w uzgodnionym dniu odbioru łodzi może postawić Klientowi zastępczo do dyspozycji jedynie łódź mieszkalną o niższym standardzie, to Wynajmujący płaci Klientowi odpowiednią wypłatę wyrównawczą ze względu na różnice w opłatach czarterowych. Gdy tylko łódź zamówiona u Wynajmującego przez Klienta znowu będzie do dyspozycji (naprawiona), Klient musi niezwłocznie uprzątnąć łódź zastępczą i przenieść się na łódź uzgodnioną w umowie.

W najgorszym przypadku, jeżeli nie będzie można dostarczyć łodzi zastępczej, Wynajmujący wypłaci Klientowi całą sumę wszystkich zapłaconych już Wynajmującemu przez Klienta w ramach czarteru opłat. Klient nie może stanowczo wysuwać dalszych roszczeń wobec Wynajmującego (np. kosztów hotelu, podróży itp). Opóźnione przekazanie łodzi mieszkalnej Klientowi przez Wynajmującego spowodowane nagle zaistniałymi uszkodzeniami w uzgodnionym w umowie dniu przekazania łodzi możliwe jest do godz. 22:00 czasu miejscowego bez konieczności zapłaty kary pieniężnej lub świadczeń wyrównawczych, po tym terminie Wynajmujący musi zaoferować Klientowi świadczenia zastępcze, tzn. albo udostępnić łódź zastępczą albo wypłacić część opłaty czarterowej aż do chwili, gdy uzgodniona w umowie łódź będzie znowu gotowa do użytku. W przypadku awarii łodzi lub urządzeń technicznych mieszczących się na łodzi, powstałych z winy Wynajmującego np. przez zużycie, Wynajmujący dopiero po okresie 24 h od zgłoszenia szkody Wynajmującemu przez Klienta zobowiązany jest w przypadku całkowitej awarii łodzi dostarczyć Klientowi łódź zastępczą lub wypłacić kwotę wyrównawczą w odpowiedniej części, naliczanej według wysokości uzgodnionej dziennej opłaty czarterowej, która w żadnym wypadku nie powinna być wyższa i do tego ma być stosowna do powstałej szkody. W tym terminie 24 h Wynajmujący zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby udostępnić Klientowi do ponownego użytku łódź bądź zepsute urządzenia.

Czas przestoju, powstały przez szkody, za które odpowiedzialny jest Klient, nie wymaga płatności żadnych świadczeń wyrównawczych bądź świadczeń zastępczych ze strony Wynajmującego. W przypadku awarii łodzi lub awarii urządzeń technicznych znajdujących się na pokładzie, spowodowanych przez Klienta, a objętych ubezpieczeniem, Wynajmujący nie musi wykonywać żadnych świadczeń zastępczych lub wyrównawczych.

Uszkodzony poprzeczny ster strumieniowy (na dziobie lub na ogonie), uszkodzony przyrząd GPS albo zepsuta echosonda (jeśli łódź wyposażona jest zgodnie z listą wyposażenia w ten dodatkowy sprzęt) są tylko sprzętem dodatkowym i nie zmniejszają możliwości eksploatacji łodzi, a tym samym nie oznaczają usterki, za którą Klient mógłby żądać zapłaty świadczeń wyrównawczych. Wynajmujący zobowiązuje się w każdym przypadku zaistnienia szkody niezależnie od tego, kto zawinił, dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć szkodę i jak najbardziej uprzyjemnić Klientowi dalszy urlop.

13.

Niektóre rzeczy i praktyczne przykłady odpowiedzialności klienta za czarter łodzi: Przejęcie łodzi przez firmę czarterową wymaga przestrzegania instrukcji przekazanych klientowi (np. prawidłowe użycie steru strumieniowego czy musisz dostać materace słoneczne podczas deszczu itp.), Naruszenie może spowodować szkody, które mogą kosztować klienta. W najgorszym przypadku może zostać anulowany czarter natychmiastowo, jeśli łódź zostanie naruszona. Sygnalizator echa na pokładzie (jeśli łódź jest w niego wyposażona)jest tylko narzędziem i nie zastępuje nawigacji według mapy. Na mapie znajdują się oznaczone niebezpieczne punkty na płytkiej wodzie i muszą być obserwowane przez sternika. Z różnych powodów (np. Glony, rośliny wodne) echosonda może dostarczyć nieprawidłowe wartości lub nawet całkowicie zawodzi, więc nie możesz polegać na wyświetlaczu sonaru, ale musisz nawigować za pomocą mapy. To samo dotyczy steru dziobowego lub rufowego, który może znajdować się na pokładzie, jeśli to się nie powiedzie (z powodu usterki lub np. zbyt małego zasilania na pokładzie) nie zmienia to odpowiedzialności klienta (patrz także Pkt 11).

Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zasilanie akumulatorów podczas czarteru, upewnij się, że baterie pokładowe są zawsze wystarczająco naładowane i że wszystkie urządzenia elektroniczne działają poprawnie, a w najgorszym przypadku nie ponoszą żadnych szkód.

Gdy przejmiesz łódź, to zostaniesz w pełni poinformowany o tym, co należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do zasilania akumulatorów na pokładzie, w każdym przypadku musisz regularnie ładować przez noc w porcie z podłączeniem zasilania z lądu. Do naprawy szkód spowodowanych przez liny cumownicze lub kotwiczne, które znajdują się wokół, owinięcie śruby napędowej które uszkadzają śrubę sterową odpowiedzialny jest Klient. To samo dotyczy zatykania toalety, które zawsze działają, gdy łódź jest przekazywania klientowi przez firmę czarterową. Funkcjonalność wymienionych urządzeń można i należy sprawdzić podczas przejęcie łodzi przez firmę czarterową. Koszt operacji pomocniczych, aby pomóc klientowi z co najmniej jednym z wyżej wymienionych problemów podczas jego czarteru od Klienta pobierana jest opłata i może zostać potrącona z depozytu.

14.

Jeżeli Klient nie zwróci Wynajmującemu łodzi mieszkalnej w terminie określonym w punkcie 1 (termin) i 5 (godzina), nastąpi potrącenie z kaucji za każdy rozpoczęty dzień w wysokości podwójnej dziennej stawki zgodnie z punktem 2.

15.

Łódź mieszkalna objęta jest następującymi ubezpieczeniami: ubezpieczenie jacht-casco, ubezpieczenie oraz od odpowiedzialności cywilnej. Udział własny w przypadku zaistnienia szkody odpowiada w wysokości kaucji.

Za celowe spowodowanie szkód lub przez rażące niedbalstwo ze strony klienta, klient ponosi koszty odbudowy w całości, tj. klient jest odpowiedzialny za szkody z nie wymienionych przyczyn w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, odpowiedzialne finansowo. Obowiązują również odpowiednie przepisy z punktów 7 i 8. Bardzo ważne jest, aby klient był zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wszelkich drobnych szkód zgłosić się do firmy czarterowej telefonicznie, która następnie decyduje, czy klient może samodzielnie spróbować naprawić szkodę lub czy będzie musiał czekać na pomoc, np. że klient przypadkowo znajduje się w płytkiej wodzie i utknął na piasku, nie można w takich przypadkach na własną rękę bez konsultacji z firmą czarterową manewrować łodzią ponieważ może to spowodować znaczny wzrost zniszczeń. Nieprzestrzeganie tego może spowodować całkowitą utratę ochrony ubezpieczeniowej, co oznaczałoby, że klient musiałby zapłacić za pełną szkodę (tj. być może przewyższającą depozyt).

16.

W przypadku zaistnienia sporów nieobjętych postanowieniami tej umowy zastosowanie znajdują postanowienia polskiego kodeksu cywilnego. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga właściwy sąd rejonowy w miejscu siedziby Wynajmującego. Wynajmujący zwraca uwagę, że roszczenia Klienta odnośnie zastrzeżeń i reklamacji mogą być wysuwane tylko wtedy, jeśli zostały one zgłoszone na miejscu przez Klienta Wynajmującemu i utrwalone na piśmie obustronnym podpisem. Zastrzeżenia i reklamacje dotyczące problemów powstałych podczas okresu czarterowego, które nie zostały niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu, aby ów miał możliwość szybkiego ich usunięcia dla dobra klientów i łodzi, są pozbawione wszelkiej podstawy prawnej. Wysuwanie przez Klienta roszczeń wobec Wynajmującego jest poza tym generalnie wykluczone, jeżeli upłynęło ponad 30 dni kalendarzowych od końca okresu czarterowego łodzi.

17.

Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Jeden egzemplarz umowy podpisany przez Klienta należy odesłać w ciągu 3 dni w formie zeskanowanej mailem na adres e-mail Armatora.

podpis Wynajmującego ________________________

podpis Klienta ________________________

Uwaga: Prosimy używać na pokładzie łodzi obuwia o jasnych i miękkich podeszwach.