20 kwietnia 2022 742Piaski, jez. BełdanyInne czartery armatora

Czarter 2022, QUEST 825

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Terminy zajęte
Twój wybór

Warunki czarteru

Gdzie znajduje się jacht ?
Jacht znajduje się w miejscowości Piaski, jez. Bełdany

Kaucja
1000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz jacht
Odbiór od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 10:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe opłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Dowód osobisty

W cenę wliczono
Ubezpieczenie jachtcasco, butla z gazem, podstawowe środki czystości

W naszej ofercie przestronny, spacerowy houseboat Quest 825, który można pływać po Mazurach bez dodatkowych uprawnień - wystarczy krótkie przeszkolenie. Bardzo bezpieczna i dobrze przemyślana konstrukcja, dzięki mocnemu silnikowi i sterowi strumieniowemu - manewry w porcie są bardzo proste. Jach posiada morską toaletę, zaburtowy prysznic z ciepłą wodą, ogrzewanie Webasto na zimniejsze noce. Wnętrze obszerne, wysokość w kabinie 1,95 m, jacht wyposażony w kompletny aneks kuchenny, echosondę z mapami jezior, dwie drabinki (w tym dziobowa), trap do kąpieli. Niskie zanurzenie ułatwia przybijanie do płytszych brzegów.

Foto weryfikacja jednostki w sezonie 2022.

Rok produkcji
2019
Masa własna [kg]
2500
Liczba osób
6
Układ koi
4+2
Zamykane sypialnie
1
Długość całkowita [m]
8,25
Szerokość całkowita [m]
2,90
Wysokość w kabinie [m]
1,95
Typ silnika
benzyna
Moc silnika [KM]
25
Umiejscowienie silnika
zaburtowy
Zbiornik paliwa [l]
62
Zbiornik wody [l]
102
Zbiornik wody brudnej [l]
70

Podstawowe

ster strumieniowyster strumieniowy
elektryczny kabestanelektryczny kabestan
relingirelingi
drabinka rufowadrabinka rufowa
drabinka dziobowadrabinka dziobowa
koło ratunkowekoło ratunkowe
środki ratunkoweśrodki ratunkowe
gaśnicagaśnica
podświetlenie sailingowepodświetlenie sailingowe
oświetlenie nawigacyjneoświetlenie nawigacyjne
maszt - światło topowemaszt - światło topowe
antena tvantena tv
elektryczna winda kotwicyelektryczna winda kotwicy

Instalacja wodna

ciepła wodaciepła woda
instalacja wody pitnejinstalacja wody pitnej
instalacja wody zaburtowejinstalacja wody zaburtowej
zlewozmywakzlewozmywak
prysznicprysznic
zamykana kabina WCzamykana kabina WC
pompa zęzowapompa zęzowa
WC morskieWC morskie

Wyposażenie mesy

Kuchenka gazowagazowa
Lodówka elektryczna na 12V/230Velektryczna na 12V/230V
kostkarka do lodukostkarka do lodu
stolik w kokpiciestolik w kokpicie
czajnik elektrycznyczajnik elektryczny

Nawigacja

GPSGPS
echosondaechosonda

Wentylacja, ogrzewanie

ogrzewanie jachtu (np. webasto)
wentylator elektrycznywentylator elektryczny
wentylator solarnywentylator solarny

Audio / Video

TVTV
radioradio

Zasilanie

gniazda 230Vgniazda 230V
gniazda 12Vgniazda 12V
gniazda USBgniazda USB
ładowanie akum. z silnikaładowanie akum. z silnika
bateria słonecznabateria słoneczna
prostownikprostownik
przetwornica 12/230Vprzetwornica 12/230V
Prąd Prąd Woda Woda Prysznic Prysznic 20 złWC WC Zmywanie naczyń Zmywanie naczyń Zrzut chemiczny Zrzut chemiczny 20 złParking Parking 15 złOgnisko Ognisko 100 złZimowanie Zimowanie 1000 złKemping Kemping Nocleg Nocleg Plaża Plaża Plac zabaw Plac zabaw Internet Internet Czartery Czartery Bar Bar

Umowa najmu zawarta w dniu 18.08.2022 w ……………………………… pomiędzy:

XXXXXXXXXXXXX, z siedzibą XXXXXXXXXXXXXX zwanym dalej „Wynajmującym”, reprezentowaną przez: XXXXX XXXXXXX, a ............, zamieszkałym/ą w ............ dowód osobisty nr i seria ........................................................., telefon kontaktowy ............, zwanym /-ną dalej "Najemcą".

§ 1

 1. Przedmiotem najmu jest jacht motorowy jacht, QUEST 825, __NAZWA_JACHTU__ zwany dalej „jachtem”.
 2. Najemca otrzymuje od Wynajmującego jacht wyposażony i ubezpieczony.

§ 2

Okres najmu trwa:

 • od dnia ............, od godz. ............
 • do dnia ............, do godz. ............

§ 3

 1. W momencie przejęcia przez Najemcę jachtu zostaje sporządzony "protokół przejęcia i przekazania jachtu", w którym zostaje uwidoczniony faktyczny stan jachtu oraz spis wyposażenia. Protokół ten stanowi załącznik do niniejszej umowy i będzie podstawą oceny stanu jachtu w czasie przekazywania go na powrót Wynajmującemu.
 2. Odbioru i oceny stanu jachtu po okresie najmu dokona bezpośrednio Wynajmujący lub wskazana przez niego osoba. W trakcie odbioru i oceny powinien być obecny Najemca.
 3. Płatności. Opłata za czarter jachtu wynosi ............ (słownie ............). Przedpłata Online wynosi ............ (słownie ............). Reszta płatna najpóźniej w dniu odbioru jachtu wynosi ............ (słownie ............).

§ 4

W celu zarezerwowania sobie terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, Najemca jest zobowiązany wpłacić Wynajmującemu zadatek w wysokości 30% wartości czynszu za cały okres najmu (czarteru) jachtu. Resztę należności Najemca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej w dniu przejęcia jachtu. Wpłata może być dokonana osobie przekazującej jacht lub przelewem na konto XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Przy przelewie na konto Najemca obowiązany jest przekazać potwierdzenie uiszczenia opłaty (potwierdzenie przelewu).

§ 5

W przypadku rezygnacji z czarteru, Najemcy nie przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.

§ 6

Najpóźniej w dniu przejęcia jachtu Najemca wpłaci dodatkowo Wynajmującemu kaucję w wysokości 1 000.00 zł (słownie tysiąc zł). Opłata jest zwracana bezpośrednio po okresie najmu, z zastrzeżeniem zapisów określonych w § 12.

§ 7

Jeżeli strony nie ustalą inaczej, przekazanie jachtu Najemcy oraz zwrot jachtu Wynajmującemu odbywa się na przystani zlokalizowanej w XXXXXXXXX Piaski, Ruciane-Nida.

§ 8

Określony w par. 3 czynsz należy się Wynajmującemu za cały okres najmu, niezależnie od tego czy Najemca używał jachtu, czy nie.

§ 9

Najemca nie może zawrzeć umowy podnajmu jachtu z osobą trzecią.

§ 10

Umowa najmu jachtu nabiera mocy po odesłaniu pocztą lub dostarczeniu osobiście do siedziby Wynajmującego podpisanej kopii umowy i terminowej wpłacie zadatku jak w § 3 ust. 3. Nie uiszczenie opłaty w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy bez konieczności odrębnego powiadamiania.

§ 11

 1. Motorowy jacht typu QUEST 825 spełnia wymogi Art. 37a ust.4 ustawy o żegludze śródlądowej w brzmieniu zmienionym ustawą o sporcie z dn. 25.06.2010r (Dz. U. Z2010r nr 127 poz. 857)rozdz. 11 i jego prowadzenie nie wymaga posiadania dokumentu kwalifikacyjnego (patentu motorowodnego). Warunkiem wymaganym przepisami jest ukończenie 18 lat i odbycie przed pierwszym samodzielnym wypłynięciem przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie przeprowadzonego przez Armatora i potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem. Wymóg odbycia przeszkolenia nie obowiązuje osób legitymujących się patentem motorowodnym
 2. Wynajmujący może odmówić wydania jachtu Najemcy w przypadku nie uzyskania zaświadczenia o którym mowa w § 12 lub w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań do prawidłowej obsługi jachtu przez Najemcę.
 3. Wynajmujący może nie przekazać jachtu Najemcy w przypadku, gdy jacht okaże się niezdolny do użytkowania , a usterka była spowodowana siłą wyższą. Wynajmujący poinformuje o tym fakcie Najemcę tak szybko jak to jest możliwe i zwróci całą kwotę wpłaconego zadatku na wskazane konto.
 4. W ramach czynszu najmu jachtu, określonego w § 3 ust. 3, Najemca otrzymuje do użytkowania silnik zaburtowy (zgodnie z protokołem przejęcia jachtu).

§ 12

 1. W okresie najmu Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu jacht i przebywające na nim osoby oraz gwarantuje, że jacht będzie używany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia żeglarskie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia jachtu lub jego wyposażenia (braki wynikające z "protokołu przejęcia i przekazania jachtu") - Najemca obowiązany jest naprawić uszkodzenia lub uzupełnić braki w trakcie najmu bądź zapłacić Wynajmującemu kwotę stanowiącą równowartość szkody, zgodnie z obowiązującymi w tym okresie cenami transakcyjnymi, właściwymi dla siedziby Wynajmującego. Kwota ta będzie w pierwszej kolejności potrącona z kaucji, o której mowa w §6. W przypadku gdy wartość szkody przewyższy kwotę kaucji - Najemca wpłaci różnicę Wynajmującemu.
 3. Najemca jest obowiązany zwrócić jacht sklarowany (w ładzie i porządku). Opłata za sprzątaniu jachtu doliczona jest do wartości czarteru (opłaty dodatkowe). W przypadku całkowicie nie sklarowanego i nie sprzątniętego jachtu będzie potrącona kwota z kaucji 200-300 zł w zależności od stanu nieczystości jachtu. Ponadto z kaucji Wynajmujący pobierze opłatę dodatkową jeżeli zastanie nieopróżnione WC w kwocie 250 zł (ZAKAZUJE SIĘ KATEGORYCZNEGO WRZUCANIA DO MUSZLI KLOZETOWEJ WC: PODPASEK, TAMPONÓW, TOREB PLASTIKOWYCH, WACIKÓW, CHUSTECZEK: NAWILŻANYCH, HIGIENICZNYCH, DO HIGIENY INTYMNEJ, PATYCZKÓW DO USZU, ZWYKŁEGO PAPIERU TOALETOWEGO).
 4. W przypadku awarii jachtu lub wypadku w okresie najmu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz sporządzić "Protokół Wypadku", który będzie dla Wynajmującego podstawą do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Najemca odpowiada finansowo za szkody, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela na skutek niedopełnienia przez Najemcę wszystkich wymaganych w tym celu czynności. Do czasu wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela Wynajmujący wstrzymuje wypłatę Najemcy kaucji. W przypadku odrzucenia wniosku o odszkodowanie przez firmę ubezpieczeniową zaistniałe straty materialne pokrywa Najemca.

§ 13

 1. W przypadku nie dostarczenia jachtu w terminie na umówione miejsce z winy Wynajmującego, Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Najemcy kwoty 150 zł za każdy dzień opóźnienia. Całkowita kwota przypadająca Najemcy z tego tytułu nie może przekroczyć 200 zł. Powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia Najemcy z tytułu odszkodowania za opóźnienie wydania jachtu.
 2. W wypadku, gdy opóźnienie wydania jachtu przez wynajmującego przekracza 3 dni Najemcy służy prawo odstąpienia od umowy, na skutek czego Wynajmujący winien jest zwrócić całkowitą kwotę zadatku wpłaconą przez Najemcę.
 3. W przypadku opóźnienia odbioru jachtu przez Najemcę przekraczającego 3 dni, Wynajmującemu służy prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Wynajmujący uprawniony jest do zatrzymania pobranego zadatku.
 4. W przypadku przedłużenia terminu najmu jachtu (dzień i godzina określone w § 2), Najemca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych kosztów noclegu kolejnej załodze oczekującej na przejęcie jachtu (maksymalnie do 70 zł. za osobę za nocleg) oraz do zapłacenia kary na rzecz Wynajmującego za niedotrzymanie terminu w wysokości 800 zł za każdy rozpoczęty dzień spóźnienia (od godz. 11.00). Kwota ta będzie potrącona z kaucji, o której mowa w § 6. W przypadku gdy wartość przewyższy kwotę kaucji - Najemca wpłaci Wynajmującemu różnicę.
 5. W przypadku, kiedy Najemca znajdzie załogę zastępczą na swój termin (z którego rezygnuje) - zadatek przechodzi na poczet tej załogi, a rozliczenie zadatku następuje między nimi.
 6. W przypadku niedostarczenia jachtu do Przystani o której mowa w § 7 Najemca pokrywa koszt transportu jachtu drogą wodną z miejsca przekazania do przystani, o której mowa w § 7 w wysokości 900 zł. Czas przeprowadzenia jachtu z miejsca przekazania do przystani o której mowa w §7 liczony jest jako przedłużenie najmu jachtu i jest równoznaczny z wszelkim kosztami oraz konsekwencjami o których mowa w § 11.
 7. W okresie najmu (czarteru) jachtu, Najemca zobowiązany jest pokrywać ze środków własnych koszty dodatkowe, takie jak opłaty portowe w portach i przystaniach, opłaty postojowe, zakup paliwa, smarów itp.
 8. Najemca nie może brać udziału w regatach żeglarskich i zawodach sportowych. W przypadku, gdy Najemca weźmie udział w regatach żeglarskich lub zawodach sportowych podczas których powstanie szkoda, to nie będzie ona pokryta z ubezpieczenia jachtu, gdyż ubezpieczenie nie obejmuje regat żeglarskich i zawodów sportowych. Najemca powstałe szkody pokryje na własny koszt zgodnie z wyceną.
 9. Najemca powinien używać jachtu zgodnie z praktyką żeglarską. Nie opuszczać portu podczas silnych wiatrów. Przy wiatrach powyżej 4 w skali B bezwzględny zakaz pływania jachtem.
 10. Najemca nie może sobie rościć praw do zwrotu czynszu najmu w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii jachtu lub jego wyposażenia, powstałych z jego winy lub nieprzestrzegania przez Najemcę podstawowych zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.

§ 14

Osobą upoważnioną przez Wynajmującego do dokonywania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z najmem, przekazaniem, odbiorem, pobieraniem opłat i opieką techniczną nad jachtem jest XXXXX XXXXXXX nr. tel. XXX XXX XXX.

§ 15

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 16

Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17

Wszystkich opłat związanych z wynajmem i kaucją należy dokonać gotówką bądź przedpłatą na konto Wynajmującego przed wydaniem jachtu Najemcy. Opłata obligatoryjna za sprzątanie jachtu pobierana będzie z kaucji lub opłacana przed wydaniem jednostki lub pobrana z góry podczas rezerwacji Online.

Najemca ...................................................................

Wynajmujący ...................................................................